Program for flere kvinnelige partnere

Publisert 06.06.2017 08:00:00
Juristforbundet introduserer ELISE-programmet for å fremme lik fordeling av kvinnelige og mannlige partnere i norske advokatfirmaer. Programmet går fra februar til oktober 2018 og inkluderer en tre dagers samling i London.

ELISE-programmet skal aktivt fremme kvinners muligheter for å innta partnerrollen. Advokatselskapene deltar med et eller flere kvinnelige talenter med ambisjoner om å bli
partner og agenter (etablerte partnere) som er nysgjerrige på personlig utvikling.

ELISE er bygget på en undersøkelse gjennomført av Juristforbundet i 2016 som kartlegger
hvilken generell atferd som fører til partnerskap. Funnene fra denne undersøkelsen
danner grunnlaget for fagsamlingenes oppbygning.

Utvelgelse av deltakere skjer gjennom personlige dybdeintervjuer og psykologisk
testing. Matching av par skjer ut fra et likhetsprinsipp. Parene møtes hver fjerde uke og
utveksler kunnskap og har gjensidig vekst og læring.

Les mer om ELISE-programmet

Foto: iStock.com/MichaelNivelet

Relatert innhold

21
JUN17
Aktuelt
Storberget blir fylkesmann
Knut Storberget er i statsråd i dag utnevnt til fylkesmann i det nye fylkesmannsembetet for Hedmark og Oppland. Han tiltrer samtidig som de to fylkesmannembetene blir slått sammen 1. januar 2019.
Les mer
14
JUN17
Aktuelt
Halvparten av juristene får jobb før eksamen
49 % av dem som fullførte jusstudiet (master) i 2016, fikk jobb før siste eksamen var avlagt. Omtrent like mange begynte å søke jobb i siste semester av studiet, mens hele 17 % fikk jobb uten å ha søkt. Dette viser en fersk undersøkelse Juristforbundet har gjort i samarbeid med de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø.
Les mer
06
JUN17
Aktuelt
Norge ligger etter med forhandlingsløsninger
Forhandlinger er en undervurdert disiplin innen rettsvitenskapen og kan spare samfunnet og partene for store kostnader. Norge ligger etter mange andre land med både kunnskap og praksis knyttet til forhandlingsteknikk. Nå økes fokuset på forhandlinger også her i landet.
Les mer