Ny veileder om kontroll og overvåkning på arbeidsplassen

Publisert 06.02.2017 17:00:00
Aldri helt alene: Overvåkningskamera ved inngangspartiet, ved kassa og på lageret. GPS-målere som posisjonerer biler og dermed også sjåførene. Id-kort som forteller når du kommer og går. – Et grunnleggende prinsipp er at alle har krav på personvern og privatliv – også på jobb, er den klare meldingen fra Arbeidstilsynet.

Den nye veilederen skal gjøre det enklere å sikre at vilkårene for å iverksette kontrolltiltak er tilstede, og at bruken er i samsvar med regelverket, sier fungerende direktør Borghild Lekve i Arbeidstilsynet. De har laget veilederen sammen med Datatilsynet, Petroleumstilsynet og partene i arbeidslivet.

Veilederen er skrevet for ledere og arbeidsgivere, men er også aktuell for verneombud, tillitsvalgte, personvernombud, arbeidstakere og andre som arbeider med personvern, kontroll og overvåking på arbeidsplassen.

Veilederen gir svar på vanlige spørsmål om arbeidsgiverens ansvar, plikter og muligheter når det innføres kontrolltiltak.

Fem grunnleggende råd om kontrolltiltak på arbeidsplassen:

  1. Innføring av kontrolltiltak skal drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte. Husk at verneombudet skal tas med på råd, og at arbeidsmiljøutvalget skal behandle planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet.
  2. De ansatte skal være informert om at kontroll og overvåking finner sted, hvordan kontroll og overvåking skjer, hva opplysningene skal brukes til og eventuelle endrede formål med kontrollen og overvåkingen.
  3. Arbeidsgiveren skal vurdere om andre metoder er tilstrekkelige, og må velge den minst inngripende løsningen.
  4. Kontrolltiltak skal være saklige i forhold til den virksomheten som drives, stå i forhold til problemene virksomheten ønsker å løse og samlet sett ikke være for inngripende.
  5. Kontrolltiltak skal evalueres jevnlig.

Last ned veilederen her (pdf)