Menneskerettighetspris til Barnas Jurist

Publisert 17.03.2017 14:00:00
Barnas Jurist mottok i dag Jusstudentenes Menneskerettighetspris. De får prisen for å være gode forbilder for kommende jurister gjennom sitt arbeid for barns og unges rettigheter. – Vi er veldig glade for å motta denne anerkjennelsen til Barnas Jurist, sier prosjektleder Tamar Thorud – her sammen med Gatejuristens leder Cathrine Moksnes t.v. og to glade prisvinnere.

Barnas Jurist ble etablert i 2016, og er et forprosjekt under Gatejuristen Oslo.

– Gratis rettshjelp til barn og unge er nybrottsarbeid i Norge, og vi er veldig stolte av å kunne tilby juridiske tjenester av god kvalitet til noen av samfunnets mest sårbare. Det er Gatejuristens frivillighetsmodell og de systemene vi har for å tilrettelegge for og kvalitetssikre frivillig arbeid som har brakt oss dit vi er i dag. Våre dyktige frivillige jusstudenter, jurister og advokater er grunnen til at vi lykkes, understreker Thorud.

Gatejuristen har i over 12 år gitt gratis rettshjelp til folk med rusproblemer, og er på plass i 14 norske byer. Over 150 frivillige jurister, advokater og jusstudenter behandler årlig rundt 2500 saker for Gatejuristen, og Barnas Jurist skal trekke på dette nettverket samt etablere egne grupper. Barnas Jurist har behandlet 120 saker siden oppstarten i fjor.

– I Gatejuristen er vi veldig stolte av Barnas Jurist og de flotte resultatene prosjektet kan vise til. Teamet i Barnas Jurist  har levert over all forventning, sier Gatejuristens leder Cathrine Moksnes.

Barnas Jurist behandler bl.a. mobbesaker, rett til nødvendig helsehjelp, barn og unges medbestemmelsesrett, Nav-saker, pasientrettigheter, strafferett mm. Prosjektet skal også bistå med dialog med det offentlige og andre typer saker der barn og unge har behov for rettshjelp, men der det ikke allerede er etablerte ordninger.   Pris til Barnas Jurist

Om Jusstudentenes Menneskerettighetspris
Bak prisen står jusstudenter ved juridisk fakultet, UiO og initiativtakerne har vært Amnesty Jus Oslo, Menneskerettighetsuka og Juridisk Studentutvalg. En jury bestående av studentrepresentanter, generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs og direktør for Norsk Senter for Menneskerettigheter, Inga Bostad foretar utvelgelsen på bakgrunn av nominasjoner.

Tidligere prisvinnere:
2016: Pamir Ehsas
2015: MR bloggen, http://mrbloggen.com
2014: Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe
2013: Jon Wessel-Aas
2012: Cecilia Dinardi
2011: Juss-Buss
2010: Utdanningshjelpen

Følg Barnas Jurist på faceboook  Bilderesultat for facebook ikon

www.barnasjurist.no