Masterclass om interkulturelle forhandlinger

Publisert 02.06.2017 12:00:00
Et topplag av internasjonale forhandlingseksperter kommer til Oslo 27. juni for å bidra på en masterclass om interkulturelle forhandlinger. Dette skjer i forbindelse med den internasjonale forhandlingskonkurransen for jusstudenter (International Negotiation Competition – INC). Juristforbundet er medarrangør.

Temaet for masterclass er interkulturelle forhandlinger og samler ledende internasjonale akademikerne og eksperter på forhandling til en møteplass for læring, refleksjon og kunnskapsdeling.

Les mer om den internasjonale forhandlingskonkurransen for jusstudenter.

Kunnskap om ulike forhandlingskulturer
Foredragsholderne vil dele sine synspunkter på alle stadier av forhandlinger; forberedelsesfasen, forskjellen og likhetene i kommunikasjonsferdigheter og stereotyper, og behovet for å bygge relasjoner – og hvordan du gjør det mest effektivt. De vil også ta for seg forskjeller og likheter mellom ulike typer forhandlinger i og på tvers av regioner.

– Målet med masterclass er å styrke deltakernes bevissthet om betydningen av å forstå kulturen i deg selv; det faktum at du ser verden på en bestemt måte på grunn av din egen bakgrunn, personlig historie og kultur. De vil også lære hvordan de kan forberede og planlegge for det kulturelle aspektet i kommende forhandlinger i utlandet, så vel som i hjemlandet sitt, forklarer advokat Roar Thun Wægger i Juristforbundet, som vil være moderator for masterclass.

Delaterne skal også få innsikt i hvordan det skal forhandles i et annet land eller en annen kultur, hvordan «de» ser/opplever deg – refleksjoner og tilbakemeldinger. Dessuten hva du kan gjøre for å lykkes og nå dine kunders mål på best mulig måte, ifølge Thun Wægger.

Internasjonale toppnavn på masterclass
Hovedinnlegget er ved den amerikanske forhandlingseksperten Ronald M. Shapiro som skal foredra om hvordan forhandle slik at alle vinner – og særlig du!

Andre bidragsytere:
•    Terje Rød-Larsen, tidl. visegeneralsekretær i FN
•    Erlend Haaskjold, advokat/partner i Arntzen de Besche Advokatfirma AS
•    Jochen Luksch, adm. partner i Egger, Philips & Partner AG, Sveits
•    Mark Saunders, professor, London
•    Mikkel Gudsøe, professor (associated) ved Aarhus universitet, Danmark
•    Tetsuo Morishita, professor ved Sophia universitet, Japan
•    Joel Lee, professor (associate) ved National University of Singapore
•    Graham Massie, direktør ved Centre for Effective Dispute Resolution
•    Dr. Susan Stokeld, professor, University of Aberdeen, Skottland

Les mer om at forhandlinger som tvisteløsningsform er i fremgang i Norge.

Masterclass åpen for alle
Deltakerne i INC kommer gratis inn på masterclass. Deltakeravgift for medlemmer av Juristforbundet er kr 3750 og for andre kr 5150. Teknisk arrangør er Juristenes Utdanningssenter.

Program og påmelding for masterclass

Foto: iStock.com/TomasSereda

Relatert innhold

21
JUN17
Aktuelt
Storberget blir fylkesmann
Knut Storberget er i statsråd i dag utnevnt til fylkesmann i det nye fylkesmannsembetet for Hedmark og Oppland. Han tiltrer samtidig som de to fylkesmannembetene blir slått sammen 1. januar 2019.
Les mer
14
JUN17
Aktuelt
Halvparten av juristene får jobb før eksamen
49 % av dem som fullførte jusstudiet (master) i 2016, fikk jobb før siste eksamen var avlagt. Omtrent like mange begynte å søke jobb i siste semester av studiet, mens hele 17 % fikk jobb uten å ha søkt. Dette viser en fersk undersøkelse Juristforbundet har gjort i samarbeid med de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø.
Les mer
06
JUN17
Aktuelt
Program for flere kvinnelige partnere
Juristforbundet introduserer ELISE-programmet for å fremme lik fordeling av kvinnelige og mannlige partnere i norske advokatfirmaer. Programmet går fra februar til oktober 2018 og inkluderer en tre dagers samling i London.
Les mer