Juristforbundet følger opp flytting av statlige arbeidsplasser

Publisert 16.02.2017 16:00:00
På tirsdag meldte Aftenposten at regjeringen ønsker å flytte mange hundre etablerte arbeidsplasser ut av Oslo.

– Juristforbundet vil følge saken og bistå våre medlemmer, sier Curt A. Lier.

Våren 2016 ble Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre enige om et nytt kommunalt inntektssystem. Partiene meldte da at det nye inntektssystemet skulle sikre gode og likeverdige tjenester i hele landet samt gi økonomiske insentiver for å få kommuner til å slå seg sammen. Venstre støttet avtalen om nytt inntektssystem mot at arbeidsplasser skulle flyttes ut i distriktene.

Hvor mange og hvilke arbeidsplasser det var snakk om, skulle utredes. Det vi foreløpig vet, er at Landbruksdirektoratet, Norges vassdrag- og energidirektorat, Fredskorpset og Kulturrådet trolig blir berørt. Politihøgskolen er også nevnt.

Juristforbundets president, advokatkontor og arbeidslivsteam har i dag avholdt møte med de tillitsvalgte i de berørte virksomhetene.

Se Aftenposten.no: Regjeringen flytter hundrevis av statlige arbeidsplasser ut av Oslo

Faksimile: Aftenposten. Foto: Olav Olsen

Relatert innhold

23
FEB17
Aktuelt
– Regjeringen bør lære av gamle tabber!
Regjeringen går inn for å flytte flere hundre statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Evalueringen etter utflyttingen av statlige etater i 2003 konkluderte med at tiltaket verken ga økt tilflytting, styrket regionøkonomi, bedre kunnskapsmiljøer eller bedre tjenester. – Regjeringen bør lære av gamle tabber, mener Juristforbundets president Curt A. Lier.
Les mer
02
FEB17
Meninger
Digitalt grenseforsvar – glem ikke jussen
Visste du at meldingene dine i Whatsapp og publiseringene dine på Snapchat og Facebook som oftest går via en server i utlandet? Din personlige kommunikasjon krysser dermed Norges grenser. Det betyr at den vil kunne fanges opp av det foreslåtte digitale grenseforsvaret.
Les mer
19
DES16
Meninger
Vi bygger stein på stein
Juristforbundet arbeider kontinuerlig med å bli bedre. Vi skal gi medlemmene stadig bedre tjenester og fordeler. Samtidig skal vi representere dem overfor resten av samfunnet på en stadig bedre måte. Vi skal bygge stein på stein.
Les mer