Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Juristforbundet – Student 2017

Publisert 14.03.2017 14:00:00
Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte i Juristforbundets studentseksjon tirsdag den 28. mars 2017 klokken 09.00. Møtet avholdes på Universitetet i Tromsø. Fullstendig innkalling med sakspapirer er sendt seksjonsstyret i Juristforbundet – Student.

Seksjonskontakt Ingvild J. Tørlen, tidligere studentleder Mathilde N. Lie og tidligere styremedlem Jacob Bergh er invitert til møtet.

Dagsorden

FASTE SAKER
Økonomi
Økonomiansvarlig Sausan orienterer om den økonomiske situasjonen i seksjonen.

Hovedstyret
Leder orienterer om arbeidet i Hovedstyret i Juristforbundet.

Orientering fra fakultetene
Representantene orienterer om aktiviteten ved sitt fakultet siden sist møte.

Liknende orienteringer

Bachelorutvalgets leder orienterer om aktiviteten i Bachelorutvalget. Ida Lovise orienterer om arbeidet i visepresidentutvalget.

Valg av møteleder og referent

Med mindre noen melder seg foreslås det at seksjonsleder er ordstyrer og nestleder er referent.

VEDTAK- OG ORIENTERINGSSAKER

Sak 15/17            Godkjenning av innkalling og referat fra forrige styremøte

Sak 16/17            Vedtektsendringer

Sak 17/17            Valg av representanter til tillitsvalgtkonferansen 1.-2. Juni 2017

Sak 18/17            Workshop med JF-Student og rekrutterings- og arrangementsansvarlige

Sak 19/17            Fastsette datoer for høstens styremøte(r).

Sak 14/17            Eventuelt

 

Med vennlig hilsen

Lars Sørensen
Leder av studentseksjonen
Norges Juristforbund

Ved Lars Sørensen (leder),  Emil R. Meltvedt (nestleder), Lars Petter W. Kveinaa og Lemy Ho (2.vara)