Hvem har gjort mest for rettssikkerheten?

Publisert 22.03.2017 08:00:00
Rettssikkerhet for alle og likhet for loven er kjerneverdier for alle jurister. Derfor vil Juristforbundet hedre personer eller organisasjoner som kjemper for de samme verdiene. Rettssikkerhetsprisen deles i år ut for 12. gang. Hvem bør få den?

Rettssikkerhetsprisens formål er å rette fokus mot rettssikkerhet for alle og i alle deler av samfunnet. Den skal vise at rettssikkerhet kontinuerlig må underbygges og utvikles som en forutsetning for rettsstaten og demokratiet.

Tidligere prisvinnere:

 • 2016 Stiftelsen Lovdata
 • 2015 Fakhra Salimi og MiRA-senteret
 • 2014 Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett
 • 2013 Asbjørn Kjønstad
 • 2012 Juridisk rådgivning for kvinner, Jushjelpa i Midt-Norge, Juss-Buss, Jussformidlingen og Jusshjelpa i Nord-Norge
 • 2011 Tore Sandberg
 • 2010 Carsten Smith
 • 2009 Ada Sofie Austegard og Stine Sofies Stiftelse
 • 2008 Gatejuristen (Cathrine Moksnes)
 • 2007 Trygve Lange-Nielsen
 • 2006 Anders Bratholm

Kriterier for Rettssikkerhetsprisen
Rettssikkerhetsprisen skal tildeles én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som i løpet av foregående år eller over lenger tid har utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å:

 • Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde.
 • Arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet, likeverd, menneskerettigheter og trygghet for personlige krenkelser.
 • Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket.
 • Bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse.

Prisen er i år et diplom og et stipend på kr 75 000,- som deles ut på Rettssikkerhetskonferansen 17. oktober.

Uavhengig jury
Juryen for Rettssikkerhetsprisen utnevnes av Juristforbundets hovedstyre, men er helt uavhengig av forbundet. For 2017 består den av:

 • Sven Ole Fagernæs, tidl. regjeringsadvokat og sysselmann på Svalbard.
 • Siv Hallgren, leder av Gjenopptakelseskommisjonen, tidl. advokat/partner i Advokatfirmaet Elden DA.
 • Guri Hjeltnes, dr. philos, direktør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, professor II ved Handelhøyskolen BI.
 • Anine Kierulf, ph.d., forsker ved Senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo.
 • Knut Storberget, advokat, stortingsrepresentant, tidl. justisminister.

Foreslå priskandidater
Forslag til kandidater sendes Juristforbundet, att: Jan Lindgren på e-post jl@juristforbundet.no, alternativt Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo. Forslagene må inneholde kandidatens navn, kontaktinformasjon og en skriftlig begrunnelse.

Les mer om Rettssikkerhetsprisen

Frist for nominering er 7. mai 2017.

Foto: iStock.com/NeroDesign

Relatert innhold

22
FEB17
JuristTV
Rettssikkerhetskonferansen 2016 - Dommer Yassmin Barrios

Dommer Yassmin Barrios, leder for Guatemalas høyrisikodomstol. Barrios foredrag handler om å bygge en rettsstat i Guatemala, om bekjempelse av korrupsjon og vold mot dommere.

Les mer