Gatejuristen søker multitalent innen administrasjon og HR

Publisert 05.04.2017 15:30:00
Gatejuristen i Oslo er i sterk utvikling. De trenger en dyktig medarbeider som kan avlaste daglig leder og bygge opp gode allsidige administrative funksjoner. Du vil få ansvar for å lede og drifte virksomhetens oppgaver innen kontoradministrasjon, informasjon, HR, IT, budsjett/økonomi.

Du vil selv få muligheter til å påvirke stillingens innhold og ansvarsområder, og du vil få lederansvar for en gruppe frivillige som jobber innenfor arbeidsområdene dine.

Søknadsfrist 17. april.

Les utlysningen og søk på stillingen hos Gatejuristen

Om Gatejuristen
Gatejuristen i Oslo gir gratis rettshjelp til barn og unge med alvorlige problemer og til rusavhengige. I tillegg driver de Gatas Økonom. De er også et ressurssenter for de andre gatejuristene i Norge. I Oslo er det 10 ansatte og 100 frivillige. De holder til i Jusshuset like ved Karl Johan der de er samlokalisert med Jussbuss og Juridisk Rådgiving for Kvinner.