Evaluering av de lokale forhandlingene i staten 2016

Publisert 02.02.2017 14:30:00
Hovedtariffoppgjøret 2016 endte med at Akademikerne fikk satt av 75 % til lokale forhandlinger. Avtalen innebærer økt lokalt handlingsrom i den enkelte virksomhet slik Akademikerne og Juristforbundet har jobbet for lang tid. Resultatet er at de tillitsvalgte får større påvirkningsmulighet og større ansvar for medlemmenes lønnsutvikling.

Juristforbundet og andre Akademiker-foreninger har spurt de tillitsvalgte om deres erfaringer med forhandlingene. Av dem som har svart på undersøkelsen er om lag 22 % jurister.

Her er noen funn:

  • 63 % av de spurte forhandlet som primærforening.
  • 32 % brukte hovedsammenslutningsmodell.
  • En del rapporterer om at medlemslistene fra foreningen eller arbeidsgiver ikke stemte.
  • Forhandlingene for hhv. Akademikerne og det andre avtaleområdet med LO, YS og Unio er stort sett gjennomført som separate løp.
  • Både generelle tillegg, individuelle tillegg og gruppejusteringer er brukt.
  • Egen Akademiker-pott til fordeling på egne medlemmer gir større handlefrihet og fleksibilitet.
  • De tillitsvalgte er i stor grad er fornøyd med høstens forhandlingsprosess. 

Les hele evalueringen her

Foto: iStock.com/Manczurov

10
FEB17
Aktuelt
Fremtidig lønns- og forhandlingssystem i staten
Et partssammensatt utvalg bestående av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Akademikerne har levert en ny utredning om et modernisert lønns- og forhandlingssystem i staten.
Les mer
02
FEB17
Aktuelt
Tillitsvalgt – utakknemlig arbeid?
De tillitsvalgte sitter med mye makt og mye ansvar. De skal ivareta medlemmenes interesser, de skal sikre medbestemmelse og forhandle, de skal passe på at spillereglene i lov- og avtaleverk blir fulgt. De tillitsvalgte gjør et meget viktig arbeid, men det kan til tider virke som en utakknemlig jobb. Hvorfor er det slik?
Les mer