Domstolkommisjonen nedsatt

Publisert 14.08.2017 08:30:00
En ny domstolkommisjon ble nedsatt av kongen i statsråd 11. august. Dommerforeningen har siden 2010 arbeidet for å få nedsatt en domstolkommisjon og er derfor glade for at kommisjonen nå kommer i gang. Også Juristforbundet sentralt setter pris på at domstolkommisjonen nå er nedsatt.

Relatert innhold

22
FEB17
JuristTV
Rettssikkerhetskonferansen 2016 - Dommer Yassmin Barrios

Dommer Yassmin Barrios, leder for Guatemalas høyrisikodomstol. Barrios foredrag handler om å bygge en rettsstat i Guatemala, om bekjempelse av korrupsjon og vold mot dommere.

Les mer