– Vi deler kunnskap om kamp mot overgrep

Publisert 14.03.2017 14:50:00
Juristforbundets president Curt A. Lier og Lise Dalhaug fra Politijuristenes styre var forrige uke i Guatemala for å dra i gang et prosjekt som skal lære politiet i landet å ivareta kvinner og barn som har vært utsatt for overgrep.

Denne uken deltar Lier sammen med visepresident Susanne Eliassen på FNs kvinnekommisjons 61. sesjon i New York, der kvinners økonomiske situasjon i et arbeidsliv i endring er tema.

Lier rapporterer fra feiringen av kvinnedagen i Guatemala:

– Først gikk vi i 8. mars-tog sammen med Rigoberta Menchú, tidligere vinner av Nobels fredspris. Deretter var vi på politihøyskolen i Guatemala og snakket om hvordan norsk politi arbeider mot vold og overgrep overfor kvinner og barn.

Lærer bort verktøy mot overgrep
Besøket på politihøyskolen inngår i oppstarten av et prosjekt som Juristforbundet skal drive sammen med Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål. Det går ut på å lære opp politiet i Guatemala til å ta imot kvinner og barn som er ofre for overgrep og bekjempe denne typen kriminalitet. Politijuristene skal ha det operative ansvaret, men forbundet sentral bidrar økonomisk.

50 000 saker årlig for 7 etterforskere
Nordmennene besøkte videre påtalemyndigheten i Guatemala City. Herfra rapporterer Lier om en enorm arbeidsbyrde og veldig små ressurser.

– Hver etterforsker har ansvaret for ca. 30 drap. Et avsnitt på syv etterforskere skal behandle ca. 50 000 sedelighetssaker i året. Noe å tenke på når vi i Norge klager over for lite ressurser, kommenterer han.

Dommerforeningen i Guatemala tok også imot den norske delegasjonen.

– En tapper gjeng, som jobber utrettelig mot korrupsjon og for uavhengige domstoler, sier Curt A. Lier. En nesten uoverkommelig oppgave i dette landet. Jeg er stolt over at Dommerforeningen, som en del av Juristforbundet, støtter opp under denne kampen.

Følger opp vedtak mot diskriminering
Året sesjon av Commission on the Status of Women (CSW), FNs kvinnekommisjon, i New York har kvinners økonomiske situasjon i et arbeidsliv i endring som tema. CSW er den viktigste internasjonale møteplassen for å diskutere kvinners rettigheter og likestilling.

Parallelt med medlemslandene offisielle delegasjoner til sesjonen, deltar et stort antall sivile organisasjoner sammen med Norges Juristforbund. Lier og Eliassen deltar for tredje gang.

– Juristforbundet vil delta med en stemme, der vi har fokus antidiskriminering, i tråd med vedtaket på vårt siste representantskapsmøte. Dette gjelder naturligvis diskriminering av kvinner, men også mot lhbtq, altså lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og queer, kommenterer Eliassen fra New York.

– Vårt fokus vil være på utsatte grupper, og dobbel diskriminering er noe vi særlig vil vie oppmerksomhet. Videre vil vi bidra med vår kunnskap om den nordiske modellen, samt viktigheten av uavhengige advokater og domstoler for å oppnå fremgang for likestillingen internasjonalt.

Foto: Politijuristene. Juristforbundets president Curt A. Lier i 8. mars-tog i Guatemala.