– Etterforskere bør trenes og sertifiseres.

Publisert 20.03.2017 15:00:00
Lederen av Stortinget justiskomité, Hadia Tajik (Ap), har sendt et skriftlig spørsmål til justisminister Per-Willy Amundsen om sertifisering av politijurister og politietterforskere. Hun tolker statsråden som motstander av en slik ordning. Juristforbundet støtter en sertifiseringsordning for etterforskere.

Tajik mener en slik ordning vil heve statusen til etterforskningsfaget. Juristforbundets president, Curt A. Lier, er enig i denne vurderingen.

– Politi i felt er underlagt årlig trening og godkjenning, en sertifisering. Det stilles i dag ingen tilsvarende krav til politijurister og etterforskere. Dette til tross for at det bør stilles særlige krav til kompetanse og dyktighet til disse stillingene, kommenterer Curt A. Lier.

Han mener kompetanseheving og sertifisering vil bidra til heve kvaliteten på etterforskningen, noe som er svært relevant i forhold til det rådende fokuset på forbedringen av politietterforskningen.

– Det er vanskelig å forstå hvorfor det ikke skal stilles formelle kompetansekrav også til politijurister og politietterforskere, sier Juristforbundets president.

Foto: Stig Jarnes

Relatert innhold

02
FEB17
Meninger
Digitalt grenseforsvar – glem ikke jussen
Visste du at meldingene dine i Whatsapp og publiseringene dine på Snapchat og Facebook som oftest går via en server i utlandet? Din personlige kommunikasjon krysser dermed Norges grenser. Det betyr at den vil kunne fanges opp av det foreslåtte digitale grenseforsvaret.
Les mer