- Mer fri rettshjelp i pasientsaker

Publisert 17.03.2017 08:00:00
- Juristforbundet mener at flere bør få fri rettshjelp i pasientsaker, sa Sverre Bromander, leder i Juristforbundet - Stat, på Dagsrevyen 21 i går kveld. Dette kom frem i en kommentar til NRKs melding om at staten bruker stadig mer ressurser på rettsaker mot pasienter enn tidligere, og den vinner flere av sakene.

Bromander foreslår, i første innslag i sendingen, at inntektsgrensen for fri rettshjelp i saker om pasientskadeerstatning bør heves til 350 eller 400 000 kroner.

Se sendingen på NRK TV.

Faksimile: NRK