Arkiv

Nyhetsarkiv

11
JAN17
Aktuelt
Ledig prosjektstilling – seksjonskonsulent
Juristforbundet – Privat søker etter en seksjonskonsulent i full stilling ut 2018. Du må like orden og oversikt, være kreativ og utviklingsorientert og bli motivert av å ta ansvar og yte god service.
Les mer
12
JAN17
Aktuelt
Akademikerne på digitaliseringstoppmøte med statsministeren
Statsministeren inviterte denne uken til toppmøte om digitalisering. – Det viktigste vi gjør for å møte fremtiden er å sørge for at flere tar høyere utdanning og at vi fornyer trepartssamarbeidet i takt med samfunnsutviklingen, sier Kari Sollien, leder av Akademikerne.
Les mer
20
JAN17
Aktuelt
– Retten trenger tilstrekkelig fagkompetanse
– Vi savner en forståelse hos stortingsflertallet for at lov- og regelverket er komplisert og kompetansekrevende, noe som tilsier at den nye meddomsretten bør ha 3 fagdommere. Likevel bør det være et flertall av lekdommere for å ivareta prinsippet om å bli «dømt av likemenn», uttaler Juristforbundets president Curt A. Lier.
Les mer
23
JAN17
Aktuelt
Erstatning av juryen: Lagmannsretten bør ikke svekkes
– Det er bred enighet om at lekfolk skal være i flertall når retten tar stilling til spørsmål om straffeskyld. Det skriver en gruppe dommere i en kronikk i Aftenposten, men advarer samtidig mot å redusere antall fagdommere til to.
Les mer
01
FEB17
Aktuelt
Løsning i LHL-konflikten
Akademikerne helse har akseptert meklers forslag til løsning om ny pensjonsordning og tariffavtale for ansatte i LHL-klinikkene. – Det har vært viktig for oss å overføre rettigheter fra tidligere tariffområde, i tillegg til å sikre våre medlemmer en trygg og rettferdig pensjonsordning, sier Rune Frøyland, forhandlingsleder for Akademikerne helse.
Les mer
02
FEB17
Aktuelt
Tillitsvalgt – utakknemlig arbeid?
De tillitsvalgte sitter med mye makt og mye ansvar. De skal ivareta medlemmenes interesser, de skal sikre medbestemmelse og forhandle, de skal passe på at spillereglene i lov- og avtaleverk blir fulgt. De tillitsvalgte gjør et meget viktig arbeid, men det kan til tider virke som en utakknemlig jobb. Hvorfor er det slik?
Les mer
02
FEB17
Aktuelt
Evaluering av de lokale forhandlingene i staten 2016
Hovedtariffoppgjøret 2016 endte med at Akademikerne fikk satt av 75 % til lokale forhandlinger. Avtalen innebærer økt lokalt handlingsrom i den enkelte virksomhet slik Akademikerne og Juristforbundet har jobbet for lang tid. Resultatet er at de tillitsvalgte får større påvirkningsmulighet og større ansvar for medlemmenes lønnsutvikling.
Les mer
03
FEB17
Aktuelt
Inntektspolitisk konferanse 14. februar 2017
Hvordan blir fremtidens arbeidsliv? Akademikerne løfter sentrale temaer som medbestemmelse, tillit, kompetansebehov og omstilling. Med bl.a. Anniken Hauglie,, Torbjørn Røe Isaksen og deltakere fra Civita, Arbeidsforkningsinstituttet, Finanskomiteen, Justiskomiteen, LO og Akademikerne.
Les mer
06
FEB17
Aktuelt
Dele bilder på nett – og så?
Ungdom deler bilder på nett hele tiden – av situasjoner som ikke burde vært vist eller personer som ikke vet om det. Vet du hvilke regler som gjelder for publisering av bilder på nett? Juristforbundets medlemmer og deres ungdommer inviteres til JuristForum om personvern på nett 2. mars.
Les mer
06
FEB17
Aktuelt
Ny veileder om kontroll og overvåkning på arbeidsplassen
Aldri helt alene: Overvåkningskamera ved inngangspartiet, ved kassa og på lageret. GPS-målere som posisjonerer biler og dermed også sjåførene. Id-kort som forteller når du kommer og går. – Et grunnleggende prinsipp er at alle har krav på personvern og privatliv – også på jobb, er den klare meldingen fra Arbeidstilsynet.
Les mer
10
FEB17
Aktuelt
Fremtidig lønns- og forhandlingssystem i staten
Et partssammensatt utvalg bestående av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Akademikerne har levert en ny utredning om et modernisert lønns- og forhandlingssystem i staten.
Les mer
14
FEB17
Aktuelt
– Spekter forstår ikke lovens vern mot uforsvarlig arbeidstid
Forutsetningen for legenes vide unntak fra arbeidsmiljøloven er kollektive arbeidsplaner, understreket Akademikerne hos Rikslønnsnemnda i går. Kjennelsen kommer trolig i uke 9.
Les mer
16
FEB17
Aktuelt
Juristforbundet følger opp flytting av statlige arbeidsplasser
På tirsdag meldte Aftenposten at regjeringen ønsker å flytte mange hundre etablerte arbeidsplasser ut av Oslo.

– Juristforbundet vil følge saken og bistå våre medlemmer, sier Curt A. Lier.
Les mer
16
FEB17
Aktuelt
Akademikerne kritisk til flytteprosess: Ansatte må involveres
I dag varslet kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner flytting av flere statlige arbeidsplasser fra Oslo til distriktene. – Vi opplever at medlemmer og tillitsvalgte blir kastet rundt som en del av en politisk hestehandel uten at det tas hensyn til medbestemmelse og involvering av de ansatte, sier Anders Kvam, leder av Akademikerne stat.
Les mer
21
FEB17
Aktuelt
Dommernes støttefond 2017
Dommernes støttefond har som formål å yte økonomisk støtte til etterutdannelse og studieprosjekter for jurister i offentlig tjeneste. Støtten kan for eksempel benyttes til studiereise, hospitering eller juridisk forfatterskap.
Les mer
21
FEB17
Aktuelt
Medbestemmelse viktig i endringsprosesser
Omstillingsprosesser i offentlig sektor som følge av politiske beslutninger er unntatt fra medbestemmelse, men det gjelder ikke hvordan prosessen skal foregå. Arbeidsgiver har et særskilt ansvar, men de tillitsvalgte skal også være viktige bidragsytere. I tillegg må den enkelte medarbeider delta aktivt og bidra til best mulig arbeidsmiljø også under omstillinger.
Les mer
22
FEB17
Aktuelt
Fire får stipend til masteroppgaven
Juristforbundets mastergradsstipend for 2017 går til oppgaver om dataavlesning, gifte mindreårige asylsøkere, advokaters taushetsplikt og overvåkning på arbeidsplasser. Hver av studentene får 20.000 kroner som støtte til arbeidet med masteroppgavene.
Les mer
22
FEB17
Aktuelt
Akademikere skaper verdier i mindre virksomheter
Akademikere skaper verdier og arbeidsplasser i små og mellomstore bedrifter. Dessuten øker de virksomhetenes sjanse for å overleve. Dette viser en fersk analyse som byrået Epinion har gjort for Juristforbundets danske søsterorganisasjon DJØF og danske Akademikerne.
Les mer
23
FEB17
Aktuelt
– Regjeringen bør lære av gamle tabber!
Regjeringen går inn for å flytte flere hundre statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Evalueringen etter utflyttingen av statlige etater i 2003 konkluderte med at tiltaket verken ga økt tilflytting, styrket regionøkonomi, bedre kunnskapsmiljøer eller bedre tjenester. – Regjeringen bør lære av gamle tabber, mener Juristforbundets president Curt A. Lier.
Les mer
28
FEB17
Aktuelt
Akademikerne tar sykehuskonflikten til Arbeidsretten
Skuffende kjennelse: – Rikslønnsnemnda kan ikke videreføre legenes vide unntak fra arbeidsmiljøloven mot arbeidstakersidens vilje og dermed sette seg utover norsk lov, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.
Les mer
28
FEB17
Aktuelt
Budsjettreform truer rettssikkerheten
Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE), som gir alle statlige etater et sjablonmessig kutt på 0,8 prosent i 2017, slår svært ulikt ut. Noen etater kan med relativt enkle grep effektivisere tilsvarende. Domstolene må kutte i bemanningen.
Les mer