Meninger og politikk

Juristforbundet skal bli mer synlig og tydelig i sitt politiske arbeid, og i større grad bli en premissleverandør for medlemmene. Her finner du samfunnspolitiske utspill og innspill til aktuelle saker og debatter fra Norges Juristforbund.

02
FEB17
Meninger
Digitalt grenseforsvar – glem ikke jussen
Visste du at meldingene dine i Whatsapp og publiseringene dine på Snapchat og Facebook som oftest går via en server i utlandet? Din personlige kommunikasjon krysser dermed Norges grenser. Det betyr at den vil kunne fanges opp av det foreslåtte digitale grenseforsvaret.
Les mer
19
DES16
Meninger
Vi bygger stein på stein
Juristforbundet arbeider kontinuerlig med å bli bedre. Vi skal gi medlemmene stadig bedre tjenester og fordeler. Samtidig skal vi representere dem overfor resten av samfunnet på en stadig bedre måte. Vi skal bygge stein på stein.
Les mer
23
NOV16
Meninger
Velkommen til JuristKongress 2016
Da er det endelig tid for Juristkongress igjen. Juristforbundets store prestisjearrangement er denne gangen større enn noensinne. 750 deltakere og bidragsytere er en økning på hele 25 prosent siden kongressen i 2014, som den gangen også var historisk stor.
Les mer
03
OKT16
Meninger
Veiviserne
For 2-3 uker siden arrangerte Juristforbundet for 11. gang Juristdagen. Det er den dagen i året da ulike jurister fra både privat og offentlig sektor står på stand i en rekke byer over hele landet. Her forteller de publikum om hva jurister kan og driver med, om forskjellen på juridiske yrker og hvordan rettsvitenskapen fungerer i praksis.
Les mer
24
AUG16
Meninger
Sporing til begjær
Den politiske stormønstringen Arendalsuka er nettopp gjennomført, og Juristforbundet er igjen godt fornøyd med å ha deltatt. Dette er en møteplass for det store flertallet av toppolitikere og interesseorganisasjoner, journalister og næringslivsrepresentanter. Det ble gjennomført 600 arrangementer i løpet av uken, hvorav Juristforbundet sto som medarrangør av to debattmøter.
Les mer
24
JUN16
Meninger
Rettssikkerhet som juristers kjerneverdi
I Juristforbundet har vi valgt å nedtone feiringen av 50-årsjubileet for å sette inn ressursene i prosjektet «Rettssikkerhetens år 2016». Vi ønsker å vise at forbundet og medlemmene våre står for rettssikkerhet som kjerneverdi, at jurister kan og vil ta ansvar som samfunnsbyggere. Nå er vi halvveis i Rettssikkerhetens år. Mye er gjort, og mye mer skal gjøres før året er omme.
Les mer
24
MAI16
Meninger
Den som venter på noe godt…
Lønnsoppgjørene i offentlig sektor er nå avsluttet, og endelig er det grunn for Akademikerne og Juristforbundet til å feire en seier. Vi fikk nemlig omsider gjennomslag for at lønn også i staten skal være et personalpolitisk virkemiddel som den enkelte virksomhet kan benytte til å nå sine mål.
Les mer
23
MAI16
Meninger
Tariff er politikk
Det tegner seg et veldig tydelig bilde nå, kanskje tydeligere enn noen gang, av at tariff er politikk. Og politikk er tariff. Oppgjørene både i staten og i Oslo kommune denne våren viser dette veldig klart.
Les mer
12
APR16
Meninger
Om rett og politikk
Vi har fått en ny justitiarius i Høyesterett. Toril Øie er på plass som leder av landet øverste domstol, den første kvinne i embetet. Hun ble da også behørig portrettert i forrige utgave av Juristkontakt.
Les mer
18
MAR16
Meninger
FNs kvinnekonferanse: Vi må også feie for egen dør
– Alle har et ansvar for å skape en kultur for at folk i topplederstillinger ikke trenger å velge bort familie og fritid. På FNs kvinnekonferanse blir vi minnet om enorme utfordringer for kvinner over hele verden. Vi kan likevel ikke lukke øynene for ting vi er nødt for å ta tak i hjemme i Norge, sier Juristforbundets president Curt A. Lier.
Les mer