Sykehusstreik fra 7. september

Uenigheten mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne dreier seg i stor grad om de tillitsvalgtes medbestemmelsesrett. Akademikerne mener legenes unntak fra Arbeidsmiljøloven allerede er svært omfattende, og ønsker fortsatt kollektive arbeidstidsplaner. Juristforbundet har medlemmer som omfattes av streiken.

Lønnsoppgjøret 2016
For første gang på mange år ble det enighet uten mekling på alle våre hovedområder. Juristforbundet er særlig fornøyde med gjennomslaget for et modernisert lønns- og forhandlingssystem i staten. Det gir de de lokale partene langt større handlingsrom og innvirkning på lønnsutviklingen.

I KS-området ble det endelig enighet om handlefriheten i de lokale forhandlingene. Juristforbundet er glad for at gjentagende diskusjoner og forsøk på overstyring av de lokale forhandlingene nå er lagt død.

Ønsket om systemendring og omfattende overgang til lokale forhandlingsordninger i Oslo kommune førte ikke frem. Mens staten og KS har modernisert sine hovedtariffavtaler betydelig i årets oppgjør, beklager Juristforbundet at Oslo kommune går den motsatte veien.

Nyheter fra lønnsoppgjøret 2016

13
FEB17
Aktuelt
Rikslønnsnemnda skal avgjøre sykehusstreiken
– Den norske arbeidslivsmodellen står på spill. Vi forventer at Rikslønnsnemnda viderefører intensjonene i dagens tariffavtale som sikrer alle ansatte et kollektivt vern mot uforsvarlig arbeidstid, sier leder Rune Frøyland i Akademikerne helse.
Les mer
27
JAN17
Aktuelt
Akademikerne helse varsler plassfratredelse for LHL-området
Akademikerne har i dag varslet plassfratredelse for 7 medlemmer ved 2 institusjoner. Meklingen i tariffoppgjøret mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne helse starter 31. januar, og det er pensjon som er det avgjørende stridstema.
Les mer
21
NOV16
Aktuelt
Enighet i meklingen med Virke
Juristforbundet meklet sammen med de andre foreningene i Akademikerne, UNIO, Lederne, Skolenes landsforbund samt NITO og Farmaceutene 17. og 18. november. Partene aksepterte å mekle på overtid, og kom natt til lørdag 19 november til enighet.
Les mer
11
OKT16
Aktuelt
Sykehusstreiken: Politisk markering foran Stortinget onsdag kl. 18
I går kveld, tirsdag 11. oktober ble streiken i sykehus stoppet av lønnsnemd. Det har vært stort påtrykk etter at streiken ble stoppet. Akademikerne vil derfor markere at selv om streiken er slutt, er kampen ikke over.
Les mer
11
OKT16
Aktuelt
Akademikerne reagerer sterkt: Sykehusstreiken stoppet av lønnsnemnd
- Dette har vært en svært ansvarlig streik og tvungen lønnsnemnd løser ikke den reelle konflikten. Tillitskrisen og uroen i sykehus vil fortsette – bare på andre arenaer. Den blir ikke mindre av at arbeidsgiver har spekulert i nemnd og nekter å bruke innvilgede dispensasjoner, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.
Les mer
10
OKT16
Aktuelt
Trapper opp sykehusstreiken for niende gang
Akademikerne tar ut ytterligere 54 medlemmer i streik fra torsdag. - Tillitskrisen i sykehus forverres for hver dag som går. Dette ser de ansatte, arbeidstakerorganisasjonene, opinionen, media og stadig flere politikere. De eneste som ikke skjønner alvoret er sykehusdirektørene, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.
Les mer
05
OKT16
Aktuelt
Tvungen mekling førte ikke frem: Sykehusstreiken fortsetter for fullt
Dagens lovpålagte mekling mellom Spekter og Akademikerne ble resultatløs. Dermed fortsetter historiens lengste sykehusstreik med uforminsket styrke. - Jeg beklager at vi ikke fant noen løsning. Dette betyr at konflikten og uroen i sykehus fortsetter, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.
Les mer
04
OKT16
Aktuelt
Akademikerne helse: Trapper opp sykehusstreiken for åttende gang
Akademikerne helse tar ut nye 20 ledere og leger ved Helse Bergen og St. Olavs Hospital i streik fra mandag. Dette er den åttende opptrappingen i historiens lengste sykehusstreik som i morgen går inn i sin 5. uke. Da møtes også partene til tvungen mekling hos riksmeklingsmannen.
Les mer
03
OKT16
Aktuelt
Sykehusstreiken utvides: To nye sykehus i streik fra i dag
Historiens lengste sykehusstreik utvides i dag med ytterligere to sykehus, Helse Møre og Romsdal og Sykehuset Innlandet. 595 ansatte og 15 sykehus er nå i streik.
- Hvis den tvungne meklingen på onsdag blir resultatløs, kommer konflikten til å bli svært langvarig, sier Rune Frøyland i Akademikerne helse.
Les mer
30
SEP16
Aktuelt
- En for alle, alle for en!
- Dette er en viktig sak som alle står sammen om. Vi står opp for medbestemmelse, kollektivt vern og den norske modellen. En for alle og alle for en, sier Erlend Marius Malme, foretakstillitsvalgt for Juristforbundet ved OUS.
Les mer
27
SEP16
Aktuelt
Tillitskrisen vokser: Sykehusstreiken trappes opp i dag
I dag går ytterligere 36 leger og psykologer ved syv sykehus ut i streik. Totalt er 569 ansatte ved 13 sykehus nå ute i konflikten som har vart i 21 dager. - For hver dag som går vokser tillitskrisen ved norske sykehus seg større, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.
Les mer
26
SEP16
Aktuelt
Brev til streikende medlemmer
19. september mottok streikende medlemmer et brev fra Akademikerne helse signert Rune Frøyland og Marit Hermansen. I brevet takker de de streikende for at de tar denne belastningen for kollegaer og for det norske arbeidslivet.
Les mer
23
SEP16
Aktuelt
Omfattende tillitskrise: Sykehusstreiken utvides i dag
I dag går 35 nye leger og psykologer ved tre sykehus ut i streik. Totalt er 533 ansatte ved 12 sykehus nå ute i konflikten som er inne sin tredje uke. - Tillitskrisen mellom sykehusledelsen og de ansatte vokser seg sterkere for hver dag som går, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.
Les mer
22
SEP16
Aktuelt
Leverer plassoppsigelse i HUK-Virkeområdet
Akademiker-foreningene, deriblant Juristforbundet, brøt forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen Virke for medlemmene innen helse-, utdanning- og kultursektoren 9. september.
Les mer
22
SEP16
Aktuelt
Akademikerne helse: Streiken utvides for fjerde gang
Ytterligere 36 leger og psykologer ved syv sykehus går ut i streik tirsdag. Totalt 569 medlemmer ved 13 sykehus vil da være i konflikt.
- Uttaket er fortsatt svært moderat. Vi forbereder en langvarig konflikt, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.
Les mer
21
SEP16
Aktuelt
Akademikerne helse: Sykehusstreiken går inn i sin tredje uke
Sykehusstreiken som startet 7. september går nå inn i sin tredje uke. - Vi er forberedt på en langvarig konflikt. Da hjelper det å ha en samlet fagbevegelse og sterk støtte fra befolkningen i ryggen, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.
Les mer
20
SEP16
Aktuelt
Sykehusstreiken: - Befolkningsopprør mot direktørene
Fire av fem støtter Akademikerne i sykehusstreiken. Det viser en undersøkelse som avisen Dagens Medisin har gjennomført i befolkingen. - Folkets støtte til streiken er en tydelig beskjed til sykehusdirektørene, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.
Les mer
20
SEP16
Aktuelt
Sykehusstreiken: Skittent dobbeltspill avslørt
Norske sykehus planlegger omfattende og dramatiske endringer i dagens vaktordninger. Det viser interne dokumenter fra flere regionale helseforetak. – Sykehusene sier en ting, men gjør noe helt annet, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen.
Les mer
19
SEP16
Aktuelt
Akademikerne helse: Varsler ny opptrapping i sykehusstreiken
Akademikerne varsler nå at sykehusstreiken trappes opp for tredje gang. 35 leger og psykologer ved tre sykehus går ut i streik fredag. - Uttaket er designet for å ramme arbeidsgiver maksimalt, mens pasientene skjermes så langt som mulig, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.
Les mer
16
SEP16
Aktuelt
Sykehusstreiken trappet opp i dag: 500 streikende støttes av 1,1 millioner arbeidstakere
500 akademikere ved 12 sykehus i streik fra i dag. - Jeg er utrolig takknemlig for at streiken nå støttes av fagforbund i LO, UNIO og YS. Våre 500 streikende medlemmer vet de har 1,1 millioner andre arbeidstakere i ryggen. Sammen skal vi slå tilbake angrepene på den norske modellen, sier Rune Frøyland i Akademikerne helse.
Les mer
15
SEP16
Aktuelt
Akademikerne helse: Sykehusstreiken trappes opp i morgen
Ytterligere 185 leger og psykologer går ut i streik ved 12 sykehus i morgen. Totalt har Akademikerne da 500 medlemmer ute i konflikt.
- Uroen i sykehus er betydelig, og samarbeidsklimaet har fått et alvorlig skudd for baugen. Det bør bekymre flere enn meg, sier Rune Frøyland i Akademikerne helse.
Les mer
12
SEP16
Aktuelt
Akademikerne trapper opp streiken i sykehus
Akademikerne har varslet arbeidsgiverforeningen Spekter om at sykehusstreiken nå trappes opp. Akademikerne tar ut ytterligere 185 medlemmer ved tre nye virksomheter, samt sykehus som allerede er i streik. I løpet av uken vil dermed 498 medlemmer ved 12 sykehus være i streik.
Les mer
08
SEP16
Aktuelt
Akademikerne helse: - Streiken trappes opp i morgen
Akademikerne trapper opp streiken i sykehus i morgen – fredag. Da tas ytterligere fire sykehus og 119 medlemmer ut. Sykehusene som berøres er Vestre Viken, Akershus universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og St. Olavs Hospital.
Les mer
07
SEP16
Aktuelt
Bakgrunn for streiken i Spekter Helse
Uenigheten mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne dreier seg i stor grad om de tillitsvalgtes medbestemmelsesrett. Akademikerne mener legenes unntak fra Arbeidsmiljøloven allerede er svært omfattende, og ønsker fortsatt kollektive arbeidstidsplaner. Derfor tas 194 Akademikermedlemmer, deriblant flere fra Juristforbundet, ut i streik fra i dag.
Les mer
07
SEP16
Aktuelt
Akademikerne streiker i sykehus: - Uforsvarlig praksis må stoppes!
- Spekters arbeidstidsordninger er uforsvarlige - både for arbeidstakerne og pasientsikkerheten. Legenes unntak fra Arbeidsmiljøloven er allerede omfattende nok. Derfor er vi i streik, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.
Les mer
07
SEP16
Aktuelt
Streik i Spekter Helse
Meklingen mellom Akademikerne og Spekter Helse brøt sammen i dag, 7. september kl. 00.30. Akademikerne er nå i streik. Akademikerne har i første fase av streiken tatt ut medlemmer ved Oslo Universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Bergen, Helse Stavanger og Finnmarkssykehuset
Les mer
05
SEP16
Aktuelt
Akademikerne helse varsler ny plassfratredelse
Akademikerne varslet søndag 4. september plassfratredelse for ytterligere 119 medlemmer ved fire sykehus. Plassfratredelsen kommer i tillegg til de 194 medlemmene som ble varslet torsdag. Meklingen i tariffoppgjøret mellom Spekter og Akademikerne helse startet i dag.
Les mer
02
SEP16
JuristTV
En sliten lege er en farlig lege

Uforsvarlig arbeidstid truer pasientsikkerheten. Friske og uthvilte leger kommer alle til gode – ikke minst pasientene. Kristin Kornelia Utne, lege og tillitsvalgt ved Østfold sykehus, forklarer hvorfor innføringen av individuelle arbeidsplaner på sykehus er uforsvarlig.

Les mer
01
SEP16
Aktuelt
Akademikerne helse varsler plassfratredelse
Akademikerne har i dag varslet plassfratredelse for ca. 200 medlemmer ved fem sykehus.
Meklingen i tariffoppgjøret mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne helse starter først på mandag, så varselet er kun en del av de ordinære forberedelsene til meklingsstart.
Les mer
31
AUG16
Aktuelt
Pause i forhandlingene med Virke
Den 23. august kl. 10 var det oppstart for de sentrale forhandlingene av landsoverenskomstene mellom Virke og blant annet Akademiker-foreningene som Juristforbundet er en del av. Hovedutfordringen var et krav fra Virke om endringer i pensjonsordningene i tariffområdet.
Les mer
09
JUN16
Aktuelt
Kurs: Lokale forhandlinger i KS-området
Akademikerne arrangerer kurs i lokale forhandlinger rundt om i landet i juni, august og september. Kursene holdes i Fredrikstad, Oslo, Hamar, Lillehammer, Drammen, Tønsberg, Skien, Kristiansand, Haugesund, Stavanger, Bergen, Førde, Ålesund, Trondheim, Bodø og Tromsø.
Les mer
09
JUN16
Aktuelt
Brudd mellom Akademikerne og Spekter helse
Det er brudd i hovedoppgjøret mellom Akademikerne og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter om ny overenskomst (hovedtariffavtale). Oppgjøret går dermed til mekling.

Det er avtalt at mekling vil skje etter 15. august.
Les mer
06
JUN16
Aktuelt
Tillitsvalgte i staten: Innmelding av medlemslister
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Akademikerne har inngått ny hovedtariffavtale for perioden 1. mai 2016 til 30. april 2018. LO Stat, YS Stat og Unio ble også enige med staten om en ny hovedtariffavtale for den samme perioden etter mekling. Det betyr at staten nå har inngått to ulike hovedtariffavtaler.
Les mer
03
JUN16
Aktuelt
Brudd mellom Akademikerne og KS Bedrift
Det er brudd i hovedoppgjøret mellom KS Bedrift og Akademikerne i avtaleområde Konkurranseutsatte bedrifter. Oppgjøret går dermed til mekling.
Les mer
26
MAI16
Aktuelt
Juristforbundet svært fornøyd med egen avtale i staten
Etter at de øvrige hovedsammenslutningene LO, Unio og YS i morges kom til enighet i meklingen, er det også klart at Akademikerne har oppnådd egen hovedtariffavtale i staten. Etter mange års strukturert arbeid innebærer årets lønnsoppgjør en seier for vår lønnspolitikk, og Juristforbundet er svært fornøyd med årets oppgjør!
Les mer
19
MAI16
Aktuelt
Opplæring i ny hovedtariffavtale: Ledige plasser i Oslo 8. september
Hovedtariffoppgjøret 2016 resulterte i en ny og modernisert hovedtariffavtale for Akademikerne. Som følge av dette, vil Akademikerne avholde en rekke regionale konferanser for opplæring av sine tillitsvalgte.
Les mer
03
MAI16
Aktuelt
Ny hovedtariffavtale i staten: Opplæring kommer!
Akademikerne og staten skal innen 1. februar 2017 bli enige om detaljene i et nytt lønns- og avtalesystem, men det er allerede nå enighet om de bærende prinsippene. Den nye avtalen innebærer at lønnsdannelsen i staten flyttes fra det nasjonale, sentrale nivået til det lokale virksomhetsnivået.
Les mer
02
MAI16
Aktuelt
Løsning også i Oslo kommune
Også i Oslo kommune, som er eget tariffområde, kunne vi konstatere enighet i forhandlingene som ble avsluttet natten til 1. mai. – Akademikernes ønske om systemendring og omfattende overgang til lokale forhandlingsordninger førte ikke frem, og det beklager vi sterkt, sier forhandlingsleder Erik Graff.
Les mer
02
MAI16
Aktuelt
Kommuneoppgjøret i havn
Hovedoppgjøret i KS landet med enighet sent natt til lørdag 30. april. Alle fire hovedsammenslutninger valgte å akseptere sluttilbudet som ble lagt frem.
– Det er uvanlig at et hovedoppgjør løses uten bistand fra riksmekleren, og på mange måter en begivenhet i seg selv, sier seksjonskontakt for Juristforbundet – Kommune, Erik Graff.
Les mer
02
MAI16
Aktuelt
Juristforbundet – Stat: En seier for fremtiden
– Dette er en seier for fremtiden. At Akademikerne inngår en egen avtale i staten er historisk, og noe Akademikerne har kjempet for siden lenge før min tid, seier Sverre Bromander, leder i Juristforbundet – Stat.
Les mer
01
MAI16
Aktuelt
Hovedtariffoppgjøret 2016: - Oslo kommune er bakstreverske
– Mens staten og KS har modernisert sine hovedtariffavtaler betydelig i årets oppgjør, går Oslo kommune den stikk motsatte veien. Det er helt uforståelig at kommunen vil tilbake til en planøkonomi som har gått ut på dato, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.
Les mer
30
APR16
Aktuelt
Hovedtariffoppgjøret 2016 i staten: Gjennombrudd for en moderne lønnspolitikk
– Vi er svært tilfreds med årets lønnsoppgjør i staten. Hovedtariffavtalen er modernisert og lønnsdannelsen flyttes ut til den enkelte virksomhet. Det vil øke produktiviteten og gi bedre velferdstjenester til befolkningen, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.
Les mer
30
APR16
Aktuelt
Lønnsoppgjøret i kommunesektoren: - Akademikerne aksepterer KS sitt tilbud
Avtalen med KS sikrer at lønnen for Akademikernes medlemmer skal fastsettes gjennom lokale forhandlinger ute i kommunene uten øvre ramme – både i 2016 og 2017.
Les mer
28
APR16
Aktuelt
Oslo Kommune: Krav nr. 3 overlevert
Torsdag 28. april kl. 15.00 overleverte Akademikerne i Oslo kommune sitt tredje krav i forbindelse med forhandlingene i hovedoppgjøret 2016.
Les mer
27
APR16
Aktuelt
Akademikerne stat: Har overlevert en modernisert tariffavtale
Akademikerne har i dag overlevert tekst til en modernisert hovedtariffavtale i staten til arbeidsgiver. – Vi må ta grep for å få økt produktivitet i offentlig sektor og bedre velferds-tjenester til landets innbyggere. Da er en revisjon av nåværende avtaletekst et nødvendig grep. Det er det vi synliggjør med dagens krav i lønnsoppgjøret, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.
Les mer
20
APR16
Aktuelt
Oslo Kommune: Krav nr. 2 overlevert
Onsdag 20. april kl. 10.00 overleverte Akademikerne i Oslo kommune sitt andre krav i forbindelse med forhandlingene i hovedoppgjøret 2016.
Les mer
20
APR16
Aktuelt
Innledende forhandlinger med Spekter er sluttført
Protokoll i de innledende forhandlinger med Spekter (A-forhandlinger) ble signert tirsdag 19. april kl 20.00.
Les mer
19
APR16
Aktuelt
Akademikerne kommune: På høy tid med lokal lønn for lektorer
– Tiden er overmoden for at lektorene i skoleverket skal omfattes av den samme lokale lønnsdannelsen som andre akademikergrupper i KS, sier Jan Olav Birkenhagen, leder i Akademikerne kommune.
Les mer
18
APR16
Aktuelt
Krav nr. 2 fra Akademikerne stat
Mandag 18. april kl. 09.00 overleverte Akademikerne stat sitt andre krav i forbindelse med forhandlingene i hovedoppgjøret 2016. Lønnsforhandlingene skal være sluttført innen midnatt lørdag 30. april.
Les mer
14
APR16
Aktuelt
Lønnsoppgjøret i Oslo kommune: Tid for grunnleggende endringer
- Vi må flytte lønnsdannelsen i Oslo kommune fra Rådhuset og ut i den enkelte etat og bydel. Det er helt nødvendig for at vi skal øke produktiviteten i kommunen, og sikre bedre velferdstjenester til byens innbyggere, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune
Les mer
12
APR16
Aktuelt
Akademikerne krever modernisert tariffavtale i staten
- Vi må flytte lønnsdannelsen i staten ut til den enkelte virksomhet. Det er helt nødvendig for at vi skal få økt produktivitet i offentlig sektor, og bedre velferdstjenester til landets innbyggere, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.
Les mer
12
APR16
Aktuelt
Lønnsoppgjøret i KS: Vil ha lokal lønn også for lektorer
- Vi har gode erfaringer med lokal lønnsdannelse for akademikere i kommunal sektor. I år må også lektorene i skoleverket omfattes av dette, sier Jan Olav Birkenhagen, leder av Akademikerne kommune.
Les mer
08
APR16
Aktuelt
Lønnsoppgjøret i Spekter helse har startet
Lønnsoppgjøret i Spekter helse ble innledet ved at Akademikerne overleverte sitt krav nr. 1 den 7. april kl. 12.00.
Les mer
05
APR16
Aktuelt
Lønnsoppgjøret 2016: moderate økonomiske forventninger
Tirsdag 12. april åpner årets lønnsoppgjør med forhandlingsstart for statlig sektor og KS-omårdet, mens Oslo kommune har oppstart 14. april. Årets oppgjør er et såkalt hovedoppgjør. Det innebærer at det både skal forhandles om lønn og om andre forhold i tariffavtalene.
Les mer
07
MAR16
Aktuelt
TBU-rapport: Lønnsvekst rundt 2,8 prosent i 2015
Teknisk beregningsutvalg (TBU) har lagt fram en foreløpig rapport om grunnlaget for inntektsoppgjørene i 2016. Årslønnsveksten anslås til ca. 3 prosent i gjennomsnitt for de største forhandlingsområdene. For lønnstakere under ett legger utvalget til en gjennomsnittlig vekst på 2,8 prosent.
Les mer