Velkommen til Juristforbundets advokatkontor

Juristforbundets advokatkontor er et kompetansesenter innen arbeidsrett og juristers arbeidsliv for deg som er medlem i Juristforbundet. Våre advokater og advokatfullmektiger finner gode løsninger basert på samarbeidsorientert jus og konfliktløsning.

Les om hva vi kan tilby og hvordan vi jobber

Trenger du råd fra Juristforbundets advokatkontor?
Send en e-post om hva saken gjelder til advokat@juristforbundet.no
Hvis det haster, kan du ringe sentralbordet i Juristenes Hus: 40 00 24 25.

Våre jurister:

 

Senioradvokat
Ragnhild Bø Raugland
 
  Senioradvokat   
Arild Jebens
  Advokatfullmektig
Michael Rummelhoff 
   

Advokat     
Helene Dorans
i permisjon

 

 

Advokat
Roar T. Wægger