Lønn og arbeidsvilkår

Juristforbundet ivaretar dine interesser når det gjelder ansettelses-, lønns- og arbeidsforhold gjennom ordnede avtaleforhold. Rådgivning knyttet til dette får du gratis som medlem av Juristforbundet.

Juristforbundet har bl.a. følgende medlemstilbud til deg:

  • Du får råd av arbeidsrettsadvokater og rådgivere med solid og bred bransjekunnskap både på det individuelle og kollektive arbeidsrettsområde
  • Vi bistår deg om ønskelig i dialogen med arbeidsgiver
  • Tilgang på nyttige verktøy som for eksempel veileder til forhandling av resultatavhengig lønn, hvordan forhandle egen lønn, lønnsstatistikk mm.
  • Tilgang til artikler om aktuelle juridiske problemstillinger i et ansettelsesforhold.

I tillegg bistår vi våre tillitsvalgte med rådgivning både innenfor den individuelle og kollektive arbeidsretten herunder med forhandlinger både sentralt og lokalt.

Vi har også en innholdsrik kursmeny både for deg som medlem, leder, og tillitsvalgt.

Vår kompetanse:

  • Unik kunnskap om juristenes arbeidsmarked
  • Lang erfaring innen individuell og kollektiv arbeidsrett
  • Solid forhandlingskompetanse