Vi bygger stein på stein

Publisert 19.12.2016 12:00:00 av
Juristforbundet arbeider kontinuerlig med å bli bedre. Vi skal gi medlemmene stadig bedre tjenester og fordeler. Samtidig skal vi representere dem overfor resten av samfunnet på en stadig bedre måte. Vi skal bygge stein på stein.

Derfor har vi denne høsten, nok en gang, spurt medlemmene om hva de ønsker av oss og mener om oss. Noe av det vi fikk vite, var at medlemmene i hovedsak hadde meldt seg inn i forbundet ut fra ønsket om å være organisert, oppnå medlemsfordeler og få hjelp til lønnsforhandlinger.

Høyest kjennskap og bruk av medlemsfordelene har Juristkontakt. De som har benyttet medlemsfordelene, er mest fornøyd med bank, forsikring, JUS-kurs og lønnsstatistikk.

Lønns- og tariffarbeid er viktige, spesielt for medlemmer i offentlig sektor, men de mener at forbundet kan bli enda bedre på dette området. For privat sektor er et godt faglig tilbud og gode bank- og forsikringstilbud det viktigste.

Det er særlig hyggelig at hele 79 % av dem som har vært i kontakt med sekretariatet, er fornøyde eller svært fornøyde (4 eller 5 på skala 1 – 5) med behandlingen.

Vi har heller ingen grunn til å bekymre oss for Juristforbundets fremtid. Over halvparten (52 % svarte 4 eller 5) er enige i at «Juristforbundet er en fremtidsrettet organisasjon». Dessuten regner omkring 75 % av medlemmene det som sannsynlig eller svært sannsynlig at de fortsatt er medlemmer om to år.

Vi skal som forbund være en synlig og tydelig samfunnsaktør. Vi skal drive med politisk påvirkning og bred samfunnskontakt. Målet er å styrke og underbygge rettssikkerheten for alle, samtidig som vi synliggjør verdien av juridisk kompetanse.

Dette kommer klart frem i forbundets formålsparagraf: «…å synliggjøre betydningen av juridisk kompetanse i samfunnet». Samtidig gir våre medlemmer både støtte til arbeidet og et klart oppdrag i medlemsundersøkelsen:

80 % mener at «Det er viktig at Juristforbundet engasjerer seg i dagsaktuelle juridiske temaer», mens 58 % mener tilsvarende at «Det er viktig for meg at Juristforbundet er synlig i media». 57 % er enige i at «Juristforbundet bygger juristers profesjon og omdømme gjennom å delta i samfunnsdebatten» (alle svar 4 – 5 på skala 1 – 5).

Opinion, som leverte undersøkelsen, mente dette var oppsiktsvekkende gode tall for en interesseorganisasjon.

Forbundet har dessverre ikke alltid har vært like synlige og tydelige gjennom sin 50-årige historie. Men jevnt og iherdig arbeid gjennom flere år har gitt resultater. Vi opplever i dag at politikere og journalister selv tar kontakt med forbundet for å høre våre råd og synspunkter. Stadig flere organisasjoner kommer til oss for å samarbeide om ulike prosjekter.

Dette gir gjennomslag for Juristforbundets verdier og mål, men også for de mer enn 21 000 medlemmenes anseelse og posisjon. Vi har likevel fortsatt en god vei å gå. Sammen skal vi bygge stein på stein.

Relatert innhold

02
FEB17
Meninger
Digitalt grenseforsvar – glem ikke jussen
Visste du at meldingene dine i Whatsapp og publiseringene dine på Snapchat og Facebook som oftest går via en server i utlandet? Din personlige kommunikasjon krysser dermed Norges grenser. Det betyr at den vil kunne fanges opp av det foreslåtte digitale grenseforsvaret.
Les mer
23
NOV16
Meninger
Velkommen til JuristKongress 2016
Da er det endelig tid for Juristkongress igjen. Juristforbundets store prestisjearrangement er denne gangen større enn noensinne. 750 deltakere og bidragsytere er en økning på hele 25 prosent siden kongressen i 2014, som den gangen også var historisk stor.
Les mer
21
NOV16
Meninger
Ola Thune og Politiets Fellesforbund på ville veier
I kjølvannet av Ola Thunes bok «Byen vest for loven», der han retter kritikk mot den norske modellen for organisering av politi og påtalemyndighet, har Politiets Fellesforbund (PF) sett sitt snitt til å henge seg på. PF-leder Sigve Bolstad mener juristene har skylden for det meste som er feil i norsk politi.
Les mer