Juristforbundet har nettverk over hele landet!

Publisert 11.09.2015 kl 13:30
Juristforbundet har etablert nettverk over hele landet. Nettverkene arrangerer lokale JuristForum og nettverksmøter med relevante tema, interessante foredragsholdere og sosialt samvær.

Juristnettverkene arrangerer også Juristdagen der medlemmer står på stand og svarer på spørsmål om juridiske tema fra publikum.

Lokale nettverkskontakter:

Tromsø: Benedikte Rørvik Nilsen benedikte.rorvik.nilsen@tromso.kommune.no
Harstad: Erik Furevik erik.furevik@dsb.no
Bodø: Marthe Røst marner@nfk.no
Trondheim: Gisle Bjørnø gisle.bjorno@no.ey.com
Molde: Anita Borlaug anita.borlaug@skatteetaten.no
Bergen: Linn Skaar Sætre Linn.Skaar.Saetre@politiet.no
Sandefjord: Trond Egil Hustad Jakobsen, teh@juristforbundet.no
Stavanger: May Kristin Rønsen maykristin.ronsen@skatteetaten.no
Stord: Christoffer Lillestøl christoffer.lillestol@garanti.no
Alta: Lene Sandberg juristnettverketalta@gmail.com 
Fredrikstad: Rune Grundekjøn rune.grundekjon@finanstilsynet.no

Vi jobber med etablering av flere nettverk for å få bedre dekning i alle landsdeler.  Har du spørsmål, kan du kontakte ditt lokale nettverk eller Trond Egil Hustad Jakobsen,
tlf. 90 66 73 71, teh@juristforbundet.no for ytterligere informasjon.

Møt lokale ildsjeler

Stavanger: May Kristin Rønsen
23
MAR17
May Kristin Rønsen ønsker å skape en møteplass i Stavanger, hvor jurister både kan utvikle seg og bygge nettverk.
Artikkel
Les mer
Fredrikstad: Rune Grundekjøn
23
MAR17
Rune Grundekjøn anbefaler andre å ha som mål å arrangere Juristdagen selv der du bor eller jobber.
Artikkel
Les mer
Bergen: Linn Skar Sætre
23
MAR17
Linn Skar Sætre viser til verdien av JuristForum er at jurister på tvers av fagbakgrunn kan hente inspirasjon, og treffe andre jurister med potensial for å bygge mer langsiktige relasjoner.
Artikkel
Les mer
Harstad: Erik Furevik
23
MAR17
Erik Furevik legger vekt på at jurister iblant har behov for et sosialt felleskap seg imellom, og i Harstad er kombinasjonen av det faglige og sosiale en vinner!
Artikkel
Les mer
Tromsø: Benedikte Rørvik Nilsen
23
MAR17
Benedikte Rørvik Nilsen oppfordrer jurister til å utvikle sitt juridiske nettverk ved å engasjere seg i det som skjer på arbeidsplassen og andre steder i lokalsamfunnet hvor det er mulig å bruke juridisk kompetanse.
Artikkel
Les mer
Alta: Lene Sandberg
23
MAR17
Lene Sandberg dro i gang juristnettverket i Alta i 2014, og har mye glede og engasjement rundt frivillig arbeid sammen med andre jurister.
Artikkel
Les mer
Trond Egil Hustad Jakobsen

Trond Egil Hustad Jakobsen
Fagsjef arrangement
 
Mobil: 90 66 73 71