Nettverk

Publisert 11.09.2015 kl 13:30
Juristforbundet har etablert nettverk over hele landet. Nettverkene arrangerer lokale JuristForum og nettverksmøter med relevante tema, interessante foredragsholdere og sosialt samvær.

Juristnettverkene arrangerer også Juristdagen der medlemmer står på stand og svarer på spørsmål om juridiske tema fra publikum.

Lokale nettverkskontakter:

Tromsø: Benedikte Rørvik Nilsen benedikte.rorvik.nilsen@tromso.kommune.no
Harstad: Erik Furevik erik.furevik@dsb.no
Bodø: Marthe Røst marner@nfk.no
Trondheim: Gisle Bjørnø gisle.bjorno@no.ey.com
Molde: Anita Borlaug anita.borlaug@skatteetaten.no
Bergen: Linn Skaar Sætre Linn.Skaar.Saetre@politiet.no
Sandefjord
Stavanger: May Kristin Rønsen maykristin.ronsen@skatteetaten.no
Stord: Pirashanthy Sivabalachandran Pirashanthy@gmail.com
Alta: Lene Sandberg juristnettverketalta@gmail.com 
Fredrikstad: Rune Grundekjøn rune.grundekjon@finanstilsynet.no
Kristiansand:
Tor Egil Viblemo: toregil.viblemo@oxford.no

Vi jobber med etablering av flere nettverk for å få bedre dekning i alle landsdeler.  Har du spørsmål, kan du kontakte ditt lokale nettverk eller Trond Egil Hustad Jakobsen,
tlf. 90 66 73 71, teh@jus.no for ytterligere informasjon.