JuristTV

23
MAR17
JuristTV
Dora Thorhallsdottir: God stemning

– Når du gjør ting du egentlig ikke vil, eller når du er sammen med mennesker som ikke fyller på, men tapper deg for energi, så sier kroppen ifra på to måter. Den ene er at du mister energien, den andre er at du mister gleden.

Hør mer om å være ytrestyrt: Fra , bør og skal til hva jeg vil

Filmen varer i ca 9 minutter og er en kortversjon av Dora Thorhallsdottirs foredrag på JuristKongress 2016.

Les mer
22
FEB17
JuristTV
Rettssikkerhetskonferansen 2016 - Dommer Yassmin Barrios

Dommer Yassmin Barrios, leder for Guatemalas høyrisikodomstol. Barrios foredrag handler om å bygge en rettsstat i Guatemala, om bekjempelse av korrupsjon og vold mot dommere.

Les mer
27
SEP16
JuristTV
Følg Rettssikkerhetskonferansen live

Interessen for Rettssikkerhetskonferansen har vært formidabel i år. Nå kan du følge konferansen direkte! 

Rettssikkerhetskonferansen åpner kl. 11.30 med Juristforbundets president Curt A. Liers åpningstale. H.K.H. Kronprins Haakon vil så dele ut Rettssikkerhetsprisen til Stiftelsen Lovdata før Lovdatas styreleder holder årets Rettssikkerhetsforedrag.

Deretter følger et allsidig og omfattende fagprogram som sendes i sin helhet.

Les mer
26
FEB15
JuristTV
Hans Petter Graver: Grunnlovens aktualitet

Utdrag fra dekan Hans Petter Gravers foredrag om grunnlovens aktualitet under JuristKongress 2014. Foredraget ble holdt i fagsporet "Grunnlov & Ytringsfrihet".

Les mer
26
FEB15
JuristTV
Peter Robinson: Alternativ konfliktløsning

Professor Peter Robinson fra Pepperdine University, USA, holdt et relevant og underholdende foredrag om alternativ konfliktløsning. Gå ikke glipp av foredraget som engasjerte de 600 tilhørerne i salen under JuristKongress 2014!

Les mer
23
NOV14
JuristTV
Slik var JuristKongress 2014

For deg som vil ha med deg en souvenir fra JuristKongress. For deg som ikke kunne være med, men ønsker noen smakebiter. Slik var JuristKongress 2014...

Les mer
02
NOV14
JuristTV
JuristKongress 2014

450 deltakere har meldt seg på JuristKongress 20.-21. november 2014, og i tillegg kommer foredragsholdere og andre bidragsytere. Gå inn på det rikholdige programmet og finn et fagspor som passer for deg – vi har fortsatt ledig plass.
Filmen gir en smakebit fra forrige kongress, og vi lover et like engasjerende program i år.

Besøk JuristKongress.no og meld deg på nå!

Les mer
29
SEP14
JuristTV
Rettssikkerhetsforedraget 2014 del II, Arild Humlen

I andre del av rettssikkerhetsforedraget 2014drøftes utviklingstrekk og tendenser ved rettsstaten. Advokat Arild Humlen innleder med å drøfte begrepet «rule of law» - loven som statens grunnsten – og hvordan likhetsprinsippene som rettsstaten bygger på utfordres på utlendingsrettens område.

Arild Humlen er leder i Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett som ble tildelt Rettssikkerhetsprisen 2014.

Les mer
29
SEP14
JuristTV
Rettssikkerhetsforedraget 2014 del I, Jonas W. Myhre

Er klagesaksbehandlingen i asyl- og utlendingssaker «rettssikker»? Og er domstolsprøvning av UNEs vedtak tilgjengelig i asyl- og utlendingssaker? I første del av rettssikkerhetsforedraget 2014 drøftes mangler og forslag til endring rundt rettssikkerheten i utlendingsforvaltningen i Norge.

Jonas W. Myhre er nestleder i Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett som ble tildelt Rettssikkerhetsprisen 2014.

Les mer
29
SEP14
JuristTV
Hans-Wilhelm Steinfeld: Utviklingen av den russiske rettsstaten under Putin

Situasjonen i Øst-Europa er på sitt mest spente på 25 år. Hvilke mål har Russland, og hvor langt vil denne kjempenasjonen gå for å nå dem? I hvilken grad følger makthaverne i Kreml seg forplikter av nasjonale og internasjonale regler?
Hans-Wilhelm Steinfeld, mangeårig NRK-korrespondent i Moskva, holder foredraget «Utviklingen av den russiske rettsstaten under Putin» på Rettssikkerhetskonferansen.

Les mer
29
SEP14
JuristTV
Liv Finstad: Politi, legitimitet og rettssikkerhet

Politireformen er til politisk behandling. 22. juli-rapporten rettet en tydelig finger mot politiet. Flere politidistrikter melder om sjokkerende behandlingstid som følge av underkapasitet, ikke minst blant juristene. Har politiet den legitimitet og tillit som kreves?
Liv Finstad er professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo. Hun holdt foredraget på Rettssikkerhetskonferansen 2014.

Les mer
22
APR14
JuristTV
Jon Wessel-Aas: Jus og sosiale medier

Hva kan du skrive og dele på Facebook og Twitter? Kan arbeidsgiver regulere hva ansatte gjør i sosiale medier? Og kan offentlige etater delta fritt i sosiale medier? Hør utdrag fra Wessel-Aas- engasjerende foredrag!

Les mer
15
JAN14
JuristTV
Seminar om økonomisk kriminalitet

En arbeidsgruppe i Juristforbundet har utarbeidet en rapport om bekjempelse av organisert økonomisk kriminalitet gjennom etterforsknings- og påtalesamarbeid mellom politiet og statlige kontrolletater. Formålet har vært å kartlegge omfanget av økonomisk kriminalitet, potensialet for å effektivisere bekjempelsen av slik kriminalitet og mulige tiltak.
Denne rapporten ble presentert på lunsjseminar fredag 10. januar 2014.

Les mer
21
AUG13
JuristTV
Juristdagen

Juristdagen arrangeres for å vise vei i jungelen av regler og paragrafer. Her møter du engasjerte jurister fra både offentlig og privat sektor som gir gratis veiledning i juridiske problemstillinger.

Les mer
13
AUG13
JuristTV
Henrik Syse: Fremtidsperspektiver

Henrik Syse er til daglig fredsorsker ved PRIO. Han er utdannet filosof. Syse holdt åpningsforedraget "Fremtidsperspektiver" på JuristKongress 2012, som ble arrangert i november. Hovedfokus for innlegget var etikk og fremtidsperspektiver. Over 400 mennesker var tilstede ved åpningen av tidenes første JuristKongress.

Neste JuristKongress arrangeres på Thon Hotel Arena 19.-21. november 2014.



Les mer
05
AUG13
JuristTV
Camilla Kring: Fremtidens B-samfunn

Camilla Kring er en av Danmarks fremste akademikere. Hun har doktorgrad i arbeids- og livsnavigasjon, og hun holdt et av plenumsforedragene på JuristKongress 2012. 400 mennesker lyttet til et spennende foredrag som utfordret på fremtidens samfunn med innovative ideer og løsninger.

Les mer
29
NOV12
JuristTV
Professor Bård Kuvaas om ledelse

Hva er det som beviselig ”virker”?
Bård Kuvaas, professor, Handelshøyskolen BI
Foredrag på Lederkonferansen 16. februar 2011.

Les mer
29
NOV12
JuristTV
Hva definerer en god leder?

Børge Brende, daværende generalsekretær i Norges Røde Kors:
Foredrag på Lederkonferansen 16. februar 2011.

Les mer
29
NOV12
JuristTV
Juss og teknologi

Olav Torvund, professor ved Institutt for rettsinformatikk, Oslo:
Fagseminar, Juristforeningen i UDI 18. november 2010

Les mer
29
NOV12
JuristTV
Erik Furevik om sivilbeskyttelsesloven

Jurist Erik Furevik: Rettsvern i nasjonal nød? JuristForum 28. oktober 2011, Oslo.

Les mer
29
NOV12
JuristTV
Tore Sandberg, Rettssikkerhetsforedraget 2011

Vinner av Rettssikkerhetsprisen 2011, privatetterforsker Tore Sandberg: Foredrag på Rettssikkerhetskonferansen 20. oktober 2011.

 

Les mer
29
NOV12
JuristTV
Rettssikkerhet i forvaltningen

Professor Kristin Solberg, Universitetet i Tromsø:
Foredrag på JuristForum i Tromsø 1. september 2011.

Les mer
29
NOV12
JuristTV
Rettsikkerhet i internasjonale konflikter

Statssekretær i Utenriksdepartementet Espen Barth Eide:
Foredrag på Rettssikkerhetskonferansen 9. desember 2010.

Les mer
29
NOV12
JuristTV
Menneskerettigheter i et utviklingsperspektiv

Menneskerettigheter i et utviklingsperspektiv: Klimaendringene og våre etterkommere.
Advokat Pål W. Lorentzen, jurymedlem for Rettssikkerhetsprisen.
Foredrag på  Rettssikkerhetskonferansen 9. desember 2010.

Les mer
29
NOV12
JuristTV
Etikk i forvaltningen

Filosof Einar Øverenget, Humanistisk Akademi:
Foredrag på JuristForum i Tromsø 1. september 2011.

Les mer
29
NOV12
JuristTV
Hva betyr samfunnsansvar?

Erik Warberg, leder av Bedriftsjuristene: Foredrag på JuristForum 29. november 2010.

Les mer
29
NOV12
JuristTV
Hanne Sophie Greve om rettssikkerhet

Må rettssikkerhet vike for manglende ressurser? Lagmann Hanne Sophie Greve, Gulating lagmannsrett, under Rettssikkerhetskonferansen 20. oktober 2011.

Les mer
29
NOV12
JuristTV
JuristForum - en nettverksarena
Juristforbundet har etablert nettverk over hele landet. Nettverkene arrangerer lokale JuristForum og nettverksmøter med relevante tema, interessante foredragsholdere og sosialt samvær.

Juristnettverkene arrangerer også Juristdagen der medlemmer står på stand og svarer på spørsmål om juridiske tema fra publikum.

Følg med på nyhetsbrevene, facebook og arrangementskaledneren på nett!

Les mer
29
NOV12
JuristTV
Anders B. Werp (H) om rettsvern

Rettsvern i nasjonal nød: Stortingsrepresentant Anders B. Werp (H), responsinnlegg i JuristForum 28. oktober 2011, Oslo

Les mer
29
NOV12
JuristTV
Juristkongressen i gang

400 PÅMELDTE: Nå starter årets største faglige arena for jurister i 2012.
4 fagspor - 40 foredragsholdere - KongressFest - Musikk og underholdning
Vi ses 29.-30. november!

Les mer
28
NOV12
JuristTV
"I law you" - smakebiter fra boken

Boken "I law you" gir et bredt bilde av norske juristers hverdag, roller og bidrag gjennom intervjuer med en rekke jurister og et rikt utvalg av spektakulære bilder. Fotografen og skribenten André Clemetsen står bak boken. Her får du smakebiter!

Les mer