Temakveld: Workshop om begrensning av utvelgelseskrets ved nedbemanning

25.04.2017 - 16:30
25.04.2017 - 19:30


Hambros Cafe og Conditori, Rosenkrantzgt. 3, Oslo

Påmeldingsfrist: 21. april 2017
Begrensning av utvelgelseskrets ved nedbemanning er et viktig praktisk spørsmål for både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. En sterkt begrenset utvelgelseskrets vil begrense betydningen av ansiennitet og andre utvelgelseskriterier.

Noen ledige plasser – meld deg på i dag!

Problemstillingen har kommet på spissen i en rekke saker, senest i Høyesteretts dom av 15. mars 2017 (HR-2017-561). Advokat Bjørn Jacobsen fra Advokatfirmaet Brækhus DA vil i denne workshopen gå gjennom sentrale avgjørelser og skissere problemstillinger som i ulik grad er løst gjennom praksis.

Vår intensjon er å anspore til menings- og erfaringsutveksling. Dette er med andre ord ikke ment som et tradisjonelt foredrag. Her forventes aktiv deltakelse og liten grad av selvsensur.

Program:
16.30 – 17.15 Registrering, tapas og drikke
17.15 – 18.00 Workshop
18.00 – 18.15 Kaffepause
18.15 – ca. 19.30 Workshopen fortsetter

Deltakeravgift, temakveld/bespisning: kr 400
Påmeldingen er bindende etter fristens utløp.

Kursnummer 2017920 – meld deg på her

Kurssekretær er Solveig Dahl Kongsvik, sdk@juristforbundet.no

Arrangør: Juristforbundet – Arbeidslivsjuristene

Arrangementer i regi av Juristforbundet vil normalt oppfylle kravene til obligatorisk etterutdanning for Advokatforeningens medlemmer. Søknad vil bli sendt inn i etterkant av arrangementet.