Spekter helse: Lokale forhandlinger

23.03.2017 - 09:15
23.03.2017 - 17:00


Park Inn Oslo Airport, Gardermoen

Påmeldingsfrist: 7. mars 2017
Benytt sjansen til å forberede deg til de lokale forhandlingene i Spekter helse! Juristforbundet og andre Akademiker-foreninger gir deg ballasten du trenger for å bli best mulig rustet foran årets forhandlinger.

Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Econa, Tekna og Juristforbundet inviterer til kurs for tillitsvalgte i Spekter helse. Kurset har fokus på mellomoppgjøret 2017, med en innføring i forhandlingsordningen i Spekter helse, forhandlingssystemet og lokale forhandlinger. Til slutt en grundig gjennomgang av tallgrunnlag – økonomi og lønn, beregning av lønnsmasse, overheng, glidning med mer.

Vi understreker viktigheten av å ha godt skolerte tillitsvalgte ved alle arbeidsplasser hvor vi har medlemmer. Dette er også gode arenaer for å treffe andre tillitsvalgte.

Program og påmelding

Kontaktperson i Juristforbundet: Annette Narverud ann@juristforbundet.no