Pensjonisttreff: Det indre liv i Høyesterett

28.02.2017 - 17:00
28.02.2017 - 21:00


Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo

Påmeldingsfrist: 24. februar 2017
Få innblikk i Høyesteretts indre liv og bidra med innspill til pensjonistgruppens videre arbeid!

Kirsti Coward var dommer i Høyesterett i perioden 1994-2010. Den tidligere høyesterettsdommeren blir første foredragsholder i Juristforbundets nyetablerte pensjonistgruppe.

Det blir servert smørbrød, kaffe og kake i sosialt samvær, registrering fra 16.30.

Arrangementet er gratis for alle forbundets pensjonistmedlemmer – send påmelding på e-post til arrangement@juristforbundet.no innen 24. februar. Begrenset antall plasser!

Om pensjonistgruppen
På nyåret 2016 oppnevnte Juristforbundet ved president Curt A. Lier en pensjonistgruppe bestående av Hege Haaland (leder), Jon Fodstad, Randi Lise Rønnestad og Immanuel Olaussen.

Gruppens arbeid munnet ut i en spørreundersøkelse til Juristforbundets pensjonistmedlemmer. Mange støtter etableringen av en egen pensjonistforening i forbundet på permanent basis, og pensjonistgruppen vil jobbe videre med spørsmål rundt etablering, organisering og drift.

I første omgang arrangeres to pensjonisttreff 28. februar og 9. mai – informasjon til mai-treffet kommer senere.

Les mer om pensjonistgruppens arbeid og resultatene fra spørreundersøkelsen