Juristforbundets pensjonistgruppe inviterer til samling

09.05.2017 - 17:00
09.05.2017 - 21:00


Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo

Påmeldingsfrist: 3. mai 2017
Anstein Gjengedal deler erfaringer fra tiden som politimester i Oslo på neste pensjonisttreff i Juristforbundet.

Vi serverer smørbrød, kaffe og kaker - registrering fra kl. 16.30. Vel møtt!

Anstein Gjengedal
Anstein Gjengedal er cand.jur. fra 1970. Han var statsadvokat fra 1977 til 1983, da han ble utnevnt til førstestatsadvokat. Fra 1989 arbeidet han i Økokrim som nestleder og var enhetensleder fra 1996, inntil han i 2000 ble utnevnt til politimester i Oslo. Han var leder for påtalenemnden i Antidoping Norge.

Foto: Justis- og beredskapsdepartementet, 2009

   
Anstein Gjengedal    

Arrangementet er gratis for forbundets pensjonistmedlemmer. Meld deg på via e-post til arrangement@juristforbundet.no innen 3. mai.

Om pensjonistgruppen
På nyåret 2016 oppnevnte Juristforbundet ved president Curt A. Lier en pensjonistgruppe bestående av Hege Haaland (leder), Jon Fodstad, Randi Lise Rønnestad og Immanuel Olaussen.

Gruppens arbeid munnet ut i en spørreundersøkelse til Juristforbundets pensjonistmedlemmer. Mange støtter etableringen av en egen pensjonistforening i forbundet på permanent basis, og pensjonistgruppen vil jobbe videre med spørsmål rundt etablering, organisering og drift.

Vi oppfordrer til å bidra med innspill til videre aktiviteter og utvikling av gruppen.

Vi planlagger nye treff  19. september og 14. november i Juristenes Hus – mer informasjon kommer etterhvert.

Les mer om pensjonistgruppens arbeid og resultatene fra spørreundersøkelsen

Foto av Fru Justitia: iStock.com/arturbo