Ny som tillitsvalgt – introduksjonskurs

07.11.2017 - 10:30
08.11.2017 - 15:30


Hotel Gabelshus, Oslo

Påmeldingsfrist: 5. september 2017
Målgruppe: Tillitsvalgte i statlig og kommunal sektor.
Dette kurset er obligatorisk for alle tillitsvalgte og skal i utgangspunktet gjennomføres før man kan delta på de andre kursene.

Kurset har som mål å gjøre deg tryggere i rollen som tillitsvalgt, slik at du kan oppdage og gripe fatt i ulike problemstillinger som berører medlemmene. Dette krever kjennskap til avtaleverk, Juristforbundet som organisasjon, din egen rolle og relasjoner til øvrige parter.

Kurset vil gi deg en introduksjon til hovedavtalen og hovedtariffavtalen som er viktige avtaler i din rolle som tillitsvalgt. Vi gjennomgår avtalenes formål og intensjon, former for medbestemmelse, virkeområde, klargjør partsforholdet og partenes rettigheter og plikter, sentrale og lokale forhandlingsordninger, samt gjennomgang av lønnssystemet.  I tillegg gir kurset deg kjennskap til Juristforbundets og Akademikernes oppbygging og politikk.

Kursnummer 2017678

Kurset er fulltegnet

Påmeldingsskjema

Spørsmål om kurset: Solveig Dahl Kongsvik, sdk@juristforbundet.no, telefon 91 55 52 68.

Deltakelse og opphold i enkeltrom er gratis. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte av deltakernes foreninger.

Eventuelt forfall må meldes snarest mulig og senest 1 uke før kursstart. I motsatt fall vil det påløpe et gebyr på kr 500,-. Dette gjelder ikke ved sykdom.