Hovedtariffavtalen og lokale forhandlinger (august)

30.08.2017 - 11:00
01.09.2017 - 14:00


Støtvig Hotel, Larkollen

Påmeldingsfrist: 15. mai 2017
Her er kurset som gjør deg i stand til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i egen virksomhet.

Støtvig Hotel på Larkollen ved Oslofjorden gir en flott ramme for faglig påfyll og nettverksbygging med andre tillitsvalgte i statlig sektor.

Kurset er en del av Juristforbundets grunnopplæring for tillitsvalgte. Det er beregnet på de tillitsvalgte som skal delta i lokale forhandlinger.

Kurset har stor betydning for forståelsen av avtaleverket som ligger til grunn for forhandlingssystemet i staten.

Målet med kurset er å lære opp tillitsvalgte i statlig sektor til å kunne gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i egen virksomhet.

Kursets første del er teoretisk og inneholder en gjennomgang av:

  • Lønnssystemet i staten
  • Aktuelt regelverk
  • Forhandlingssystemet i staten
  • Forberedelse til og gjennomføring av lokale forhandlinger

Den andre delen er praktisk. Her får deltagerne selv ansvaret for å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i en gitt virksomhet i form av et forhandlingsspill.

Kursnummer 2017653 - meld deg på her

Spørsmål om kurs rettes til Solveig Dahl Kongsvik, sdk@juristforbundet.no, telefon 915 55 268.

Deltakelse og opphold i enkeltrom er gratis. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte.

Eventuelt forfall må meldes snarest mulig og senest 1 uke før kursstart. I motsatt fall vil det påløpe et gebyr på kr 500,-. Dette gjelder ikke ved sykdom.

Møterom Støtvig Hotel