Arbeid i innstillings- og ansettelsesråd

16.11.2017 - 11:00
17.11.2017 - 14:00


Quality Spa og Resort, Son

Påmeldingsfrist: 12. september 2017
Kurset er rettet mot medlemmer som sitter som ansattes representant i innstillings- og ansettelsesråd i statlige virksomheter. Tillitsvalgte som jobber med spørsmål om tilsetting mv. oppfordres også til å delta. Kurset kan også være aktuelt for tillitsvalgte i større kommuner med samme tilsettingsprosesser som staten.

På dette kurset lærer du om:

  • Regelverket
  • Rollen som tjenestemannsrepresentant. Mulighet for påvirkning og delaktighet ved  utforming av kunngjøringstekst, intervju, vurdering av søkere,  innstilling og ansettelsesprosessen og evt anke.
  • Likebehandling ved ansettelse

Undervisningen foregår ved foredrag og aktiv deltagelse med tid til spørsmål og diskusjon omkring de temaer som behandles.

Deltakelse og opphold i enkeltrom er gratis. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte.

Kurset er nå fulltegnet!

Kursnummer 2017673 - meld deg på her

Spørsmål om kurset rettes til Solveig Dahl Kongsvik sdk@juristforbundet.no, tlf. 915 55 268.

Foto: iStock.com/Nicolas McComber