Kurs, arrangementer og fag

Møteplasser for faglig oppdatering, politisk debatt og nettverksbygging utgjør en viktig del av Juristforbundets medlemstilbud. Juristforbundet er opptatt av å skreddersy gode arrangementer.
Sjekk også kurskalenderen til JUS der du finner den relevante etter- og videreutdanningen for Juristforbundets medlemmer.

Hva skjer fremover?

Fra
til
30
AUG17
Hva skjer
Hovedtariffavtalen og lokale forhandlinger (august)
Her er kurset som gjør deg i stand til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i egen virksomhet.

Støtvig Hotel på Larkollen ved Oslofjorden gir en flott ramme for faglig påfyll og nettverksbygging med andre tillitsvalgte i statlig sektor.
30.08.2017 - 11:00
01.09.2017 - 14:00
Les mer
Juristforbundet arrangerer
07
SEP17
Hva skjer
JuristForum: Juss for russ
Juristforbundet vil gjerne bidra til en vellykket russefeiring ved å rydde unna juridiske feller før de oppstår. Kjenner du noen som blir russ i løpet av de neste par årene, bør dere få med dere dette nyttige miniseminaret. Ta med deg kommende russ og møt opp!
07.09.2017 - 17:30
07.09.2017 - 20:00
Les mer
Juristforbundet arrangerer
13
SEP17
Hva skjer
Hovedtariffavtalen og lokale forhandlinger (sept.)
Her er kurset som gjør deg i stand til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i egen virksomhet.

Støtvig Hotel på Larkollen ved Oslofjorden gir en flott ramme for faglig påfyll og nettverksbygging med andre tillitsvalgte i statlig sektor.
13.09.2017 - 11:00
15.09.2017 - 14:00
Les mer
Juristforbundet arrangerer
12
OKT17
Hva skjer
Arbeidsrettslige temaer II
Bli en bedre tillitsvalgt! Arbeidsrettslige drøftinger rundt lojalitet og tillit, sykmeldinger, mobbing, personvern og varsling gjør deg bedre rustet i tillitsvalgtrollen.

Son Spa ved Oslofjorden gir en flott ramme for faglig påfyll og nettverksbygging med andre tillitsvalgte.
12.10.2017 - 10:30
13.10.2017 - 14:00
Les mer
Juristforbundet arrangerer
16
OKT17
Hva skjer
JuristForum: Domstolenes legitimitet ved lukket rettssak og dom
Det blir i europeiske land stadig vanligere at sivile rettssaker lukkes når de berører rikets sikkerhet. Ofte blir rettssak og dom unntatt offentlighet, også for partene og deres advokater. Men bør ikke slike dommer åpnes når faren for å svekke nasjonal sikkerhet er redusert?
16.10.2017 - 17:00
16.10.2017 - 18:30
Les mer
Juristforbundet arrangerer
17
OKT17
Hva skjer
Rettssikkerhetskonferansen 2017
Ytringsfrihetens kår på jobb. Domstolenes frihet til å dømme etter loven. Medienes frihet til å publisere hva de vil. Hva skjer hvis frihetene kommer i konflikt med hverandre? Dette blir noen av temaene på årets Rettssikkerhetskonferanse.
17.10.2017 - 11:30
17.10.2017 - 15:30
Les mer
Juristforbundet arrangerer
19
OKT17
Hva skjer
Forhandlingsteknikk
Bli en bedre forhandler!

Kurs i generell forhandlingsteknikk er et viderekomne-kurs for tillitsvalgte i alle sektorer. Det forutsettes at kursdeltakerne har noe forhandlingserfaring på forhånd.
19.10.2017 - 10:00
20.10.2017 - 14:00
Les mer
Juristforbundet arrangerer
07
NOV17
Hva skjer
Ny som tillitsvalgt – introduksjonskurs
Målgruppe: Tillitsvalgte i statlig og kommunal sektor.
Dette kurset er obligatorisk for alle tillitsvalgte og skal i utgangspunktet gjennomføres før man kan delta på de andre kursene.
07.11.2017 - 10:30
08.11.2017 - 15:30
Les mer
Juristforbundet arrangerer
16
NOV17
Hva skjer
Arbeid i innstillings- og ansettelsesråd
Kurset er rettet mot medlemmer som sitter som ansattes representant i innstillings- og ansettelsesråd i statlige virksomheter. Tillitsvalgte som jobber med spørsmål om tilsetting mv. oppfordres også til å delta. Kurset kan også være aktuelt for tillitsvalgte i større kommuner med samme tilsettingsprosesser som staten.
16.11.2017 - 11:00
17.11.2017 - 14:00
Les mer
Juristforbundet arrangerer

JuristTV - video fra våre arrangementer

23
MAR17
JuristTV
Dora Thorhallsdottir: God stemning

– Når du gjør ting du egentlig ikke vil, eller når du er sammen med mennesker som ikke fyller på, men tapper deg for energi, så sier kroppen ifra på to måter. Den ene er at du mister energien, den andre er at du mister gleden.

Hør mer om å være ytrestyrt: Fra , bør og skal til hva jeg vil

Filmen varer i ca 9 minutter og er en kortversjon av Dora Thorhallsdottirs foredrag på JuristKongress 2016.

Les mer
22
FEB17
JuristTV
Rettssikkerhetskonferansen 2016 - Dommer Yassmin Barrios

Dommer Yassmin Barrios, leder for Guatemalas høyrisikodomstol. Barrios foredrag handler om å bygge en rettsstat i Guatemala, om bekjempelse av korrupsjon og vold mot dommere.

Les mer
27
SEP16
JuristTV
Følg Rettssikkerhetskonferansen live

Interessen for Rettssikkerhetskonferansen har vært formidabel i år. Nå kan du følge konferansen direkte! 

Rettssikkerhetskonferansen åpner kl. 11.30 med Juristforbundets president Curt A. Liers åpningstale. H.K.H. Kronprins Haakon vil så dele ut Rettssikkerhetsprisen til Stiftelsen Lovdata før Lovdatas styreleder holder årets Rettssikkerhetsforedrag.

Deretter følger et allsidig og omfattende fagprogram som sendes i sin helhet.

Les mer
26
FEB15
JuristTV
Hans Petter Graver: Grunnlovens aktualitet

Utdrag fra dekan Hans Petter Gravers foredrag om grunnlovens aktualitet under JuristKongress 2014. Foredraget ble holdt i fagsporet "Grunnlov & Ytringsfrihet".

Les mer
26
FEB15
JuristTV
Peter Robinson: Alternativ konfliktløsning

Professor Peter Robinson fra Pepperdine University, USA, holdt et relevant og underholdende foredrag om alternativ konfliktløsning. Gå ikke glipp av foredraget som engasjerte de 600 tilhørerne i salen under JuristKongress 2014!

Les mer